Vitajte na stránke "Japonské nože" - nehľadajte u nás tovar, ale zážitky. 

Štvrtok, 23. November 2017

Obchodné podmienky

I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA A VYMEDZENIE POJMOV

1.Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len podmienky) upravujú obchodné vzťahy medzi kupujúcim a spoločnosťou:
Technopol International, a.s.
IČO: 357 233 43
DIČ: 2020210027
IČ DPH: SK2020210027
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
oddiel: Sa, vložka č. 1465/B
Č.účtu: 2929250016/1100 Tatra Banka, a.s., Bratislava
IBAN: SK 40 1100 0000 0029 2925 0016 BIC (SWIFT): TATRSKBX

Kontaktná adresa:
Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, Slovenská republika
(ďalej len prevádzkovateľ)

Sídlo prevádzky:
E-shop Japonské nože -NIPPON KNIVES
(Budova Technopolu), 3. poschodie - kancelária č. 308
Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, Slovenská republika

Prevádzkové hodiny:
Pondelok – štvrtok  8,00 - 16,00 hod.
Piatok                  8,00 - 15,00 hod.
MIMO PREVÁDZKOVÝCH HODÍN DOHODOU
Odporúčame si telefonicky dohodnúť stretnutie a my sa Vám prispôsobíme.

Osoba zodpovedná za prevádzku obchodu:
Roman Ulík, Ing.
Orgán dozoru: Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, Bratislava

uzatvorené prostredníctvom elektronického obchodného domu Nippon Knives.
(ďalej len obchod)

2.Kupujúcim sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá po vlastnej autorizácii odoslala elektronickú objednávku spracovanú systémom obchodu.
3.Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zozname objednaného tovaru z ponuky obchodu a celkovej cene objednávky, spracovaný systémom obchodu.
4.Všeobecné obchodné podmienky bližšie upravujú a upresňujú práva a povinnosti prevádzkovateľa a kupujúceho vo svojom aktuálnom znení a tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy.

II. OBJEDNÁVKA
1.Všetky produkty ponúkané v našom katalógu si môžete objednať:

 •  vyplnením internetovej objednávky podľa určeného postupu
 •  telefonicky na číslach: pevná linka: 02 - 682 86 281, 682 86 191, 
                                        mobil           0903 214 263 

  Vašu, už zadanú objednávku, môžete zrušiť:  

2. V prípade už uhradenej sumy vám budú peniaze do 14 dní od ich obdržania vrátené na účet, ktorý si určíte.
3. Vyhradzujeme si právo odmietnuť objednávku:

 • bez udania dôvodu
 • z dôvodu , že sa tovar už nevyrába alebo nedodáva. (V takom prípade sa zaväzujeme informovať vás elektronickou poštou do troch pracovných dní alebo telefonicky. )
 • z dôvodu, že sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa (V takom prípade sa zaväzujeme Vás okamžite kontaktovať za účelom dohody.)
 • z dôvodu, že si objednávateľ vybral osobný odber ako možnosť doručenia a objednaný tovar si neprevezme do 10 kalendárnych dní od zaregistrovania objednávky.

Zmluvný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim vzniká potvrdením objednávky predávajúcim.
Objednávkou tovaru kupujúci vyjadruje súhlas s Obchodnými podmienkami našej spoločnosti.

III. CENA

 •  Všetky ceny tovaru a služieb uvedené v našom obchode sú v EUR a vrátane 20% DPH.
 •  V momente nákupu a potvrdenia objednávky sa na objednaný tovar nevzťahuje žiadna zmena ceny.
 •  Vyhradzujeme si právo na zmenu cien bez predchádzajúceho upozornenia.
 •  Cena platí pre samotný výrobok a neobsahuje žiadne iné náklady, služby a poštovné, pokiaľ to nie  je výslovne uvedené pri každom výrobku.
 •  Garantujeme tie isté ceny v našom e-shope a vo vzorkovni NIPPON KNIVES
 •  Pri nákupe nad 300,- EUR v SR a nad 500,- EUR v ČR poštovné a balné neúčtujeme
 •  Poštovné pre zahraničie sa účtuje zvlášť

IV. PLATBA A PLATOBNÉ PODMIENKY
Platba za tovar môže byť uskutočnená:

 • v hotovosti pri osobnom odbere: (platba kartou nie je možná) - cenu za tovar uhradíte priamo v sídle našej spoločnosti počas prevádzkových hodín, pri odbere Vám bude vystavená faktúra – daňový doklad a dodací list, ktorý zároveň slúži aj ako záručný list
 • dobierkou - kuriérovi v hotovosti alebo platobnou kartou (neplatí pre Českú republiku) - zaplatíte až pri preberaní zásielky
 • platba vopred - priamo na účet v Tatra banke (IBAN – SK40 1100 0000 0029 2925 0016, BIC TATRSKBX), variabilný symbol je číslo objednávky

UPOZORNENIE: Ak sa rozhodujete za vyhotovovanú objednávku platiť vopred, dovoľujeme si vás upozorniť, že pokiaľ nie je objednaný tovar na sklade, zásielka k vám odchádza až po doplnení zásob od distribútora. O dostupnosti tovaru sa u nás môžete kedykoľvek informovať ešte pred uzavretím objednávky. Bežne ale platí, že 80–90 percent ponúkaného tovaru máme priamo na sklade a objednávky teda vybavujeme obratom.

V. DODACIE PODMIENKY
1. Dodávku tovaru je možné vykonať nasledovným spôsobom:

 • osobný odber -  možnosť osobne prezrieť a prevziať tovar priamo v sídle našej spoločnosti v prevádzkových hodinách
   
 •  kuriérom

Dodatočnú zmenu spôsobu doručenia môžete spresniť telefonicky na tel. č. 02 - 682 86 281 alebo mailom na adrese japonskenoze@technopol.sk

2. Predávajúci sa zaväzuje:
- dodať správny druh a množstvo tovaru tak, ako bolo uvedené v čase objednávky,
- na základe objednávky zákazníka dodať tovar v dohodnutej cene,
- vystaviť a priložiť faktúru a dodací list,
- tovar primerane zabaliť a odoslať čo najskôr po prijatí objednávky.

3. Dodacia lehota:
a) V prípade dostupnosti tovaru na sklade v sídle spoločnosti v Bratislave je možné tovar dodať:

 • pri zvolenom osobnom odbere - tovar si môžete prevziať nasledovný pracovný deň po potvrdení Vašej objednávky v prevádzkových hodinách v sídle spoločnosti
 • pri požadovanom zaslaní kuriérom – tovar Vám vyexpedujeme nasledujúci pracovný deň po porvrdení Vašej objednávky

b) V prípade, že objednaný tovar nie je dostupný na sklade v sídle spoločnosti v Bratislave:

 • sa zaväzujeme Vás informovať na Vaše kontaktné čísla resp. elektronickou poštou do 3 pracovných dní a dohodnúť s Vami možnú dodaciu lehotu.

c) V prípade objednania tovaru označeného textom „tovar iba na špeciálnu objednávku“:(t.j. tovaru, ktorý naša spoločnosť nemá fyzicky vo svojich skladoch a objednáva ho u dodávateľa až na základe objednávky zákazníka)

 • sa zaväzujeme Vás informovať na Vaše kontaktné čísla resp. elektronickou poštou do 3 pracovných dní a dohodnúť s Vami možnú dodaciu lehotu

Ak doba dodania bude z technických dôvodov nesplniteľná, zaväzujeme sa Vás o tom bezodkladne informovať a ak nedôjde k dohode o dodaní tovaru v náhradnej lehote, zaväzujeme sa do 15 dní vrátiť zákazníkovi zaplatenú cenu.

4. Kupujúci sa zaväzuje:

 •  prevziať objednaný tovar,
 •  zaplatiť za dodaný tovar cenu

5. Predávajúci nenesie zodpovednosť:

 •  za oneskorené dodanie tovaru zavinené zásielkovou službou
 •  za poškodenie tovaru zavinené zásielkovou službou
 •  za prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu /dodávateľa/ v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia, prípadne v dôsledku zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok.
   

VI. POŠTOVNÉ A BALNÉ, POISTENIE
Podľa zvoleného spôsobu dodania účtujeme v Slovenskej republike:

 • osobný ober – neúčtujeme žiadne ďalšie poplatky
 • platba vopred – doručenie kuriérom – poplatok                                                               4,00 EUR
 • platba kuriérovi v hotovosti alebo platobnou kartou – doručenie kuriérom                              5,00 EUR
 • pri nákupe nad 300,00 EUR – neúčtujeme žiadne ďalšie poplatky

Balné neúčtujeme.

Podľa zvoleného spôsobu dodania účtujeme pre Českú republiku:

 • osobný ober – neúčtujeme žiadne ďalšie poplatky
 • platba vopred – doručenie kuriérom                                                                                 6,00 EUR
 • pri nákupe nad 500,00 EUR neúčtujeme žiadne ďalšie poplatky

Balné neúčtujeme.

Poznámka: Poštovné do zahraničia (mimo Českej republiky) je kalkulované osobitne, kontaktujte nás prosím priamo na adrese: japonskenoze@technopol.sk

VII. REKLAMÁCIE
1. Reklamácie sú vybavované: na adrese sídla predávajúceho

 • osobne – v pracovných dňoch v čase od 8.00 – 15.00 hod.
 • telefonicky na tel. č. 02 - 682 86 281 v pracovných dňoch od 8.00–15.00
 • e-mailom na adrese japonskenoze@technopol.sk
 • poštou – spolu s reklamovaným tovarom prosíme priložiť sprievodný list s popisom závady na tovare
 • predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať zákazníkovi potvrdenie. Týmto potvrdením je kópia reklamačného protokolu
 • predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad, ktorým je kópia reklamačného protokolu s vyplnenou kolónkou o spôsobe vybavenia reklamácie, kupujúci bude vyrozumený o vybavení reklamácie prostredníctvom sms, e-mailovej správy alebo telefonicky
 • pri oprávnenej reklamácii Vám reklamovaný tovar obratom vymeníme za nový, pokiaľ taký istý máme skladom, resp. po dohode so zákazníkom zašleme iný náhradný tovar, alebo vrátime sumu za reklamovaný tovar
 • Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, najneskôr však do 30 dní od jej písomného doručenia.
 • náklady spojené s prepravou tovaru hradí kupujúci

2. Alternatívne riešenie sporov (ďalej len ARS)
V prípade, že kupujúci – spotrebiteľ nebol spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má kupujúci – spotrebiteľ právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na adresu: japonskenoze@technopol.sk).

 •  Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporov podľa Zákona č. 391/2015 Zb.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona č. 391/2015 Zb.z. zapísané v zozname subjektov ARS vedenom na Ministerstve hospodárstva SR (zoznam je dostupný na stránke: http://www.mhsr.sk). Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona č. 391/2015 Zb.z. Kupujúci – spotrebiteľ je oprávnený si vybrať subjekt ARS, na ktorý sa obráti.
 •  Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná on line na : http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_sk.htm
 • Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde  hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

VIII. ZÁRUKA

 • Na každý predávaný tovar sa vzťahuje zákonná záručná doba 24 mesiacov na výrobné vady, ktorá začína plynúť prevzatím veci kupujúcim
 • Predávajúci môže vyhlásením na stránkach internetového domu resp. v reklame poskytnúť záruku nad rámec zákona, pričom podmienky a rozsah záruky určí v dodacom liste.

Záruka sa vzťahuje len funkčné poruchy spôsobené výrobnou vadou.
V prípade, že reklamovaná závada bola spôsobená zákazníkom – poškodením výrobku, nevhodným používaním alebo manipuláciou, zákazník je povinný nahradiť predávajúcemu všetky náklady spojené s vybavením reklamácie a takáto reklamácia nebude uznaná.

ODPORÚČAME !!!
Pri zasielaní kuriérom:
– pokiaľ tovar nemáte po vyexpedovaní od nás do 24 hodín, volajte na linku: 02-682 86 281.
- prosíme uvádzajte v objednávke telef. číslo, na ktorom je možné Vás zastihnúť prípadne si nechajte poslať zásielku napr. do práce, kde je možné Vás zastihnúť. Pri platbe na dobierku si prosím pripravte požadovanú sumu za tovar, nakoľko kuriér nemusí mať potrebnú hotovosť k výdaju.

Odporúčame si tovar vizuálne skontrolovať ihneď pri a po prevzatí tovaru. Máte nárok tovar neprebrať, ak je na ňom viditeľné mechanické poškodenie, zjavne spôsobené prepravou alebo ak je tovar neúplný. Mechanické poškodenie výrobku v neporušenom obale je nutné nahlásiť okamžite po prevzatí zásielky. Neskoršie reklamácie tohto charakteru nebudú akceptované s ohľadom na reklamačné podmienky prepravcu.

IX. PRÁVO ODSTÚPENIA OD KÚPNEJ ZMLUVY

1. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy a to prevodom na účet určený kupujúcim.

2. Kupujúcemu vzniká právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu za podmienok upravených zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru") a to do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je to obvyklé pri nákupe v kamennom obchode. Odskúšanie neznamená začať tovar používať a následne ho vrátiť predávajúcemu. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa
• a) tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný, alebo ak sa
• b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu, alebo ak sa
• c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

3. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. § 3 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru.

4. Kupujúci môže u predávajúceho uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči alebo prostredníctvom formulára na odstúpenie od zmluvy zaslaného na poštovú adresu predávajúceho Technopol International, a.s., internetový obchod Japonské nože, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava. Formulár na odstúpenie od zmluvy je možné stiahnuť tu .

5. Odstúpenie od kúpnej zmluvy prostredníctvom formulára na odstúpenie od zmluvy podľa prechádzajúceho bodu týchto všeobecných obchodných podmienok musí obsahovať údaje v ňom požadované a to najmä presnú špecifikáciu tovaru, dátum objednania, meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov, adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov, podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu, dátum. Kupujúci je odstúpením od kúpnej zmluvy povinný doručiť predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení a pod. a v originálnom obale a to zaslaním alebo prinesením na adresu Technopol International, a.s., internetový obchod Japonské nože, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava.

6. Ak kupujúci odstúpi od zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca so zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil.

7. Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak kupujúci zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

8. Po odstúpení od zmluvy predávajúci vráti kupujúcemu všetky platby, ktoré kupujúci preukázateľne uhradil v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru. Predávajúci však nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Platby budú kupujúcemu vrátené do 14 dní odo dňa, keď bude predávajúcemu doručené oznámenie kupujúceho o odstúpení od kúpnej zmluvy. Úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký kupujúci použil pri platbe predávajúcemu, ak kupujúci neuviedol iný spôsob úhrady vo formulári na odstúpenie od zmluvy, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

9. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu všetky platby podľa bodu 8. týchto všeobecných obchodných podmienok pred tým, ako mu je tovar od kupujúceho doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu. Platba za zakúpený tovar bude teda predávajúcim uhradená kupujúcemu až po doručení vráteného tovaru späť na adresu uvedenú v bode 5. týchto všeobecných obchodných podmienok alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.

10. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy v zmysle bodu 2. týchto všeobecných obchodných podmienok a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý a je poškodený alebo neúplný alebo hodnota predmetného tovaru je znížená v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, má predávajúci voči kupujúcemu nárok na náhradu škody vo výške hodnoty opravy tovaru a uvedenia tovaru do pôvodného stavu resp. predávajúci má právo požadovať od spotrebiteľa preplatenie zníženia hodnoty tovaru.

11.Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať späť alebo odovzdať predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení a pod. a v originálnom obale.

12. Pri odstúpení od zmluvy, kupujúci znáša priame náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Priame náklady spojené s vrátením tovaru nemožno primerane vypočítať vopred. Podľa dostupných informácií je predpokladaný odhad týchto nákladov v závislosti od veľkosti, hmotnosti tovaru, vzdialenosti odkiaľ sa uskutočňuje vrátenie tovaru a od cien za ktoré kupujúcim vybraný prepravca poskytuje svoje služby vo výške od 2,- EUR do 150,- EUR.

13. Pri odstúpení od zmluvy, kupujúci znáša aj priame náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty. Priame náklady spojené s vrátením tovaru nemožno primerane vypočítať vopred. Podľa dostupných informácií je predpokladaný odhad týchto nákladov v závislosti od veľkosti, hmotnosti tovaru, vzdialenosti odkiaľ sa uskutočňuje vrátenie tovaru a od cien, za ktoré kupujúcim vybraný prepravca poskytuje svoje služby vo výške od 2,- EUR do 150,- EUR.

14. V prípade, že kupujúci nesplní niektorú z povinností uvedených v bodoch 4. a 5. týchto všeobecných obchodných podmienok, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a účinné a predávajúci nie je povinný vrátiť všetky preukázateľné platby podľa bodu 8. týchto všeobecných obchodných podmienok kupujúcemu a zároveň má nárok na úhradu nákladov spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu.

15. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa.

X. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV pri predaji tovaru spoločnosťou Technopol International, a.s.

Vážený kupujúci,

v súvislosti s vybavením vašej objednávky potrebujeme informácie o vašich osobných údajoch. Tieto sú spracúvané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Prevádzkovateľ spracúva hlavne nasledovné osobné údaje dotknutých osôb:

 • titul
 • meno a priezvisko
 • fakturačná adresa
 • dodacia adresa
 • telefónne číslo
 • e-mail
 • údaje o objednávkach
 • príslušnosť k firme

Všetky poskytnuté údaje slúžia výlučne na účely objednania tovaru, potvrdenie objednávky, uzatvorenie kúpnej zmluvy, vystavenie daňového dokladu, dodanie objednaného tovaru, evidenciu kupujúcich na administratívne účely, evidenciu objednávok pre riešenie prípadných reklamácií, informovanie o akciách, aukciách, novinkách a zľavách a dotazníky spokojnosti a vedenie vernostného programu. Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú považované za prísne dôverné a v žiadnom prípade neposkytujeme tieto údaje tretej strane s výnimkou externých dopravcov, ktorým sú údaje poskytované v potrebnom rozsahu výlučne pre účely doručenia tovaru.

Okruh príjemcov pre sprístupňovanie OÚ:
Direct Parcel Distribution SK s.r.o. na základe prepravnej zmluvy.

Dotknutá osoba dáva súhlas so spracúvaním osobných údajov na dobu neurčitú. Tento súhlas môže odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu a údaje budú následne vymazané.

Kompletné informácie podľa § 15 ods. 1 zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov si môžete prečítať tu:

Formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku na stiahnutie tu: